Uitbreiding inzake energiedelen in appartementsgebouwen op komst

Vandaag wordt in de Plenaire vergadering in het Vlaams Parlement een voorstel van decreet gestemd over de verkoop van in of op appartementsgebouwen of multifunctionele gebouwen opgewekte groene stroom. Energiedelen is één van de mogelijkheden om hoge stroomfacturen te verlagen. Naast het eigen gebruik van energie kan je het gegenereerde overschot terug op het net injecteren, maar ook delen met anderen door het te verkopen.

Energiedelen wordt in het Energiedecreet van 8 mei 2009 gedefinieerd als “kostenloze” toekenning van zelfgeproduceerde energie voor elektriciteit. Die definitie werd zo geformuleerd vanuit het idee dat als een groep afnemers gezamenlijk investeert in een productie-installatie, ze dan bv. naar rato van het investeringsbedrag kosteloos recht hebben op de productie van die installatie. Die definitie hield dus in dat het niet om een verkoop van stroom gaat.

In appartementen was het voor eigenaars tot nu toe niet voordelig om collectief zonnepanelen te leggen. Die energie kon enkel voor gemeenschappelijke delen gebruikt worden, zoals voor de lift of gemeenschappelijke verlichting. Via de voorziene uitbreiding zou het overschot wel gedeeld kunnen worden met huurders of eigenaars voor hun persoonlijk gebruik.

De regeling is van toepassing op eigenaars die van de VME de toestemming kregen om bv. een private zonnepaneelinstallatie op het gemeenschappelijke dak te plaatsen en voorziet een vrijstelling van de leveringsvergunning- en verplichtingen bij de verkoop van groene stroom gezien er sociale redenen aan ten grondslag liggen. Daarnaast is het noodzakelijk dat alle deelnemers over een digitale meter beschikken en dat ze allen dezelfde energieleverancier hebben. Vanaf 2023 komt deze laatste voorwaarde te vervallen. Meer info kan je ook hier vinden.

Het decreet zal ten laatste op 1 april 2023 in werking treden.