Federaal begrotingsakkoord in programmawet omgezet: verlaagde btw van 6% op sloop- en heropbouw blijft behouden

Het federale begrotingsakkoord, dat begin oktober werd bereikt, houdt enkele maatregelen in die van belang zijn voor de vastgoedsector. Deze moesten nog in een ontwerp van programmawet worden gegoten. Afgelopen woensdag werd de tekst van het ontwerp van programmawet gepubliceerd die de regering op 23 november ll. in de Kamer indiende. Deze programmawet zet de begrotingsverklaring van de regering om in wetgeving.

Concreet besliste de regering dat er voor het verlaagde btw-tarief van 6%, dat vandaag op het gehele Belgisch grondgebied geldt bij de afbraak en wederopbouw van een woning, geen einddatum meer in de wetgeving wordt opgenomen. Normaal zou deze maatregel eind dit jaar aflopen. Er is echter een belangrijke wijziging. De verlenging van deze gunst geldt enkel nog voor bouwheren (particulieren) die de woning na de werken als hun privéwoning gebruiken. De maatregel geldt dus niet meer voor de levering van woningen door bouwpromotoren.

De maatregel heeft betrekking op vastgoedprojecten waarbij de heropbouw van een woning nauw verbonden is met de opbouw van het oorspronkelijke gebouw. Het verlaagd tarief is dus niet van toepassing op projecten waarbij de persoon die het oorspronkelijke gebouw heeft afgebroken geen band heeft met diegene die het gebouw heropbouwde. Dit sluit bouwpromotoren uit van de toepassing. Wie vanaf volgend jaar met een bouwpromotor in zee gaat, zal bijgevolg geconfronteerd worden met een btw-verhoging naar 21%.

Om een geleidelijke overgang mogelijk te maken wordt er een overgangsmaatregel voorzien. Lopende projecten kunnen tot 31 december 2024 in aanmerking komen voor het verlaagde btw- tarief van 6%. Het gaat om aanvragen van omgevingsvergunningen inzake herbouw die werden ingediend voor 1 juli 2023, waarbij de verschuldigde btw ten laatste op 31 december 2024 opeisbaar is geworden.

Verdergaand op verlenging van de 6% btw-regel moeten de handelingen betrekking hebben op een gebouw dat, na uitvoering van de werken op het tijdstip van de eerste ingebruikname, als enige en eigen woning wordt gebruikt door de bouwheer-natuurlijke persoon die er zijn domicilie vestigt. De nieuwe woning moet ook een totale bewoonbare oppervlakte hebben die 200 m² niet overschrijdt. Voor appartementen wordt enkel de oppervlakte van privatieve delen in aanmerking genomen. Net als vroeger zijn appartementen dus niet uitgesloten van de maatregel.

Parallel met de huidige, tijdelijke btw-verlaging bij sloop- en heropbouw bestaat er ook een permanent verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw in 32 stadsgebieden. Deze ‘permanente’ verlaging kent enkele verschillen met de huidige ‘tijdelijke’ maatregel. Voor de lopende projecten die gebruik maken van deze regeling is een aparte overgangsmaatregel voorzien: het is mogelijk om van het verlaagde btw-tarief te genieten voor projecten in de 32 stadsgebieden wanneer de aanvraag voor de omgevingsvergunning werd ingediend voor 1 januari 2024 en voor handelingen waarvan de verschuldigde belasting uiterlijk op 31 december 2024 opeisbaar is geworden.