Gaspremie bij gezamenlijke installatie in mede-eigendommen niet automatisch toegekend

Twee weken geleden werd het basispakket Energie aangenomen in het federaal parlement waardoor er een tijdelijke financiële tegemoetkoming is voor o.a. huishoudens met een gasaansluiting. De gaspremie van 270 euro in totaal is bedoeld voor elke huishoudelijke afnemer die op 30 september 2022 een leveringsovereenkomst voor gas voor zijn woonplaats had: hetzij met een vaste prijs, die afgesloten of hernieuwd werd na 30 september 2021, hetzij met een variabele prijs.

In BIV-Mail 448 gaven we mee dat gas eindafnemers met een gezamenlijke stookinstallatie op gas in het kader van een overeenkomst gesteld door een vereniging van mede-eigenaars, eveneens recht hebben op de premie. Zo behoren bewoners van appartementsgebouwen en andere mede-eigendommen met een gezamenlijke stookinstallatie op gas eveneens tot de rechthebbenden. We vroegen ons af of de gaspremie aan deze doelgroep ook automatisch wordt toegekend en zo neen, wie precies de aanvraag moet doen.

Uit het antwoord van het kabinet van federaal Energieminister Tinne Van der Straeten blijkt dat hier geen automatische toekenning zal gebeuren. Daarom zullen appartementsbewoners zelf een aanvraag moeten indienen via een formulier dat vanaf januari 2023 beschikbaar zal zijn via de website van de FOD Economie. We houden je op de hoogte vanaf wanneer dit aangevraagd kan worden. Alle verdere info over het basispakket Energie (en in het bijzonder de gaspremie) kan je op deze webpagina van de FOD Economie vinden.