Laadpalen in mede-eigendom

Sinds 1 januari 2019 hebben mede-eigenaars en erkende nutsoperatoren de mogelijkheid om kabels, leidingen en bijhorende faciliteiten in of op de gemene delen van een appartemensgebouw te leggen, te onderhouden of te vernieuwen (artikel 3.82 Burgerlijk Wetboek).

Wil je als mede-eigenaar in het mede-eigendom een laadpaal installeren, is het belangrijk om eerst toestemming te vragen aan de andere mede-eigenaars. Dit kan door de syndicus aan te schrijven via aangetekende zending.

Dit moet minstens 2 maanden voor de aanvang van de installatiewerken gebeuren. De andere mede-eigenaars krijgen hiermee de tijd om zich te verzetten indien gewenst. Als er een mede-eigenaar zich wil verzetten, dan moet hij/zij hiervoor wel een ‘rechtmatig belang’ aantonen. Dit belang zou er bijvoorbeeld in kunnen bestaan dat er reeds in de nodige infrastructuur voorzien zou zijn, dat de VME met zware, onnodige kosten opgezadeld zou worden, dat er schade aan de gemeenschappelijke delen aangericht zou worden.

Installeert de eigenaar een laadpaal voor privégebruik dan zal deze hiervoor zelf opdraaien voor de kosten. Wil er in de toekomst een andere mede-eigenaar een laadpaal plaatsen, dan zal deze de helft van de aansluitkosten aan de eigenaar terug moeten betalen.

Koninklijk Besluit 10-07-2022 omtrent voeding van wegvoertuigen

Het nieuwe KB van 10 juli 2022 voegt een extra hoofdstuk toe aan het ‘Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties’ (AREI).
Dit hoofdstuk is enkel van toepassing op private installaties waarvan de technische realisatie aanvang heeft genomen na 1 november 2022. Eerder uitgewerkte infrastructuur blijft uitsluitend onderworpen aan de actueel bestaande regels van het AREI zelfs als zij pas na 1 november 2022 gekeurd wordt (de gebruiker moet wel de datum van realisatie bewijzen).

Meest impactvolle wijzigingen voor de laadpaalinstallatie:

  • Elke toegekende stroombaan in wisselstroom moet individueeldoor een differentieelstroombeschermingsinrichting worden beschermd. Dit met een aanspreekstroom van ten hoogste 30mA.
  • Elke toegekende stroombaan individueelwordt moet worden beschermd door een aangepaste beschermingsinrichting tegen overstroom.
  • De collectieve laadinrichtingen voorzien moeten zijn van een elektrische noodonderbreking
  • Vanaf 1 november 2022geen nieuwe installaties meer in gebruik mogen genomen worden in de trant van rechtstreekse aansluiting via een stopcontact of een eenvoudige connectie op een stopcontact via een onvoldoende gekwalificeerd tussenstation.

We adviseren om de gewijzigde versie van het AREI zeker door te nemen.

Een gecoördineerde versie van het AREI vind je via deze link.