Verhoogde kwaliteitscontroles door VEKA op EPC’s in aantocht

In de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie in het Vlaams parlement werd onlangs door een parlementslid uitleg gevraagd aan Energieminister Demir rond het afleveren van EPC’s zonder dat er inspecties ter plaatse afgelegd zouden zijn. Het betrokken parlementslid had dergelijke berichten van huurders ontvangen. De vraag werd gesteld in het licht van de beperking van de indexering van de huurprijzen, die sinds 1 oktober 2022 van kracht is. Daarbij wordt de mogelijkheid tot indexering van de huurprijs gekoppeld aan het gerealiseerde energiepeil uit het EPC van de huurwoning. De mogelijkheid tot indexeren blijft behouden voor de huurwoningen met een energiepeil A+, A, B of C. Voor huurwoningen met energiepeil D wordt de indexeringsmogelijkheid gedurende één jaar beperkt tot 50%. Voor huurwoningen met energiepeil E of F en voor huurwoningen waarvan het EPC-label onbekend is, wordt de mogelijkheid tot indexeren gedurende één jaar uitgesloten.
Het kabinet van de Energieminister had eveneens dergelijke signalen opgevangen. De minister gaf aan dat de meeste energiedeskundigen hun job naar eer en geweten doen, maar dat de overheid voorbereid moet zijn op fraudegevoelige EPC’s, zeker in het licht van de nakende renovatieverplichting naar energielabel D voor nieuwe eigenaars van residentiële woningen. Energiedeskundigen zijn verplicht om bij de opmaak van het EPC het inspectieprotocol – dat stelt dat voor de opmaak van een EPC een plaatsbezoek verplicht is – nauwgezet te volgen. Ze lichtte toe dat de administratieve geldboetes voor energiedeskundigen middels een toekomstig decreet zullen worden verhoogd naar minimum 500 euro. Daarnaast zullen er meer controles plaatsvinden door het VEKA, dat zowel steekproefsgewijs zal controleren als na klachten. Tevens zullen er drie extra EPC-controleurs worden aangeworven. Tot slot zullen energiedeskundigen die inbreuken plegen geschorst kunnen worden of kan hun vergunning worden ingetrokken.